Politika privatnosti

Poslednja izmena 08.03.2017.

Gournet tim veoma ozbiljno shvata privatnost Vaših podataka. Naša politika zaštite privatnosti je osmišljena kako biste bili obavešteni o našoj praksi u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem podataka koje dostavite prilikom pristupanja sajtu www.gournet.co. Molimo Vas da je pažljivo pročitate i upoznate se pravilima iste, jer bilo kakvo korišćenje ovog sajta podrazumeva Vaše prihvatanje uslova navedenih u ovom dokumentu. Pristupanjem ovom sajtu, Vi potvrđujete da ste saglasni sa obavezujućim karakterom ove Politike zaštite privatnosti, i dajete pristanak da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo su sledeće:

Način prikupljanja informacija

Mi prikupljamo podatke o Vama na dva načina: direktno kada nam iste Vi dostavite, ili automatski dok koristite sajt. Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam neophodni kako bismo Vam pružili ili unapredili usluge.

Lični podaci

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate informacije koje navedete korišćenjem forme za kontakt na našem sajtu, prilikom registracije na našem sajtu, ili druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način. Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate i evidenciju i kopije naše međusobne prepiske (uključujući e-mail adrese) ukoliko nas kontaktirate.

Automatsko prikupljanje podataka

Automatski, dok koristite sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, web svetionika i druge tehnologije za praćenje. Pristupanjem našem sajtu Vi se saglašavate da možemo da automatski prikupljamo i obrađujemo navedene podatke.

Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom Vašem pristupanja sajtu, dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Oni nam pomažu da poboljšamo sajt i pružimo bolju i personalizovanu uslugu jer nam omogućavaju da procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja sajta, da sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da sajt prilagodimo Vašem interesovanju, da ubrzamo Vašu pretragu, da Vas prepoznamo kada ponovo posetite sajt, kao i da analiziramo kako korisnici koriste sajt za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

Kolačići i druge tehnologije

Tehnologije koje koristimo za automatsko prikupljanje podataka mogu obuhvatiti:

Kako koristimo Vaše informacije

Mi koristimo informacije koje prikupimo o Vama ili koje nam Vi dostavite, uključujući i sve lične podatke:

Obezbeđenje sigurnosti Vaših ličnih informacija i drugih podataka

Gournet tim preduzima sve potrebne mere kako bi Vaše lične informacije bile sigurne. U tom cilju, samo ovlašćeni ljudi u Gournet timu, kompanija koje su pružaoci usluga i poslovnih partnera, koji su svi obavezni da čuvaju poverljive informacije, imaju pristup Vašim ličnim podacima.

Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da najvažniji deo ovog sajta će biti nedostupan. Pored toga, primenjujemo mere koje treba da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite se čuvaju na našim bezbednim serverima sa zaštitnim zidovima (eng. firewall), a sve lozinke se ne čuvaju u formi običnog teksta već su osigurane jakim algoritmom (eng. encrypted). Sigurnost i bezbednost Vaših podataka takođe zavisi od Vas. Nakon što ste izabrali lozinku za pristup našem sajtu, Vi treba da je čuvate u tajnosti. Molimo Vas da nikom ne otkrivate svoju lozinku.

Prenos informacija putem Interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš sajt. Svaki prenos ličnih podataka je na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na sajtu.

Otkrivanje Vaših informacija

Gournet tim nikada neće deliti Vaše lične podatke sa trećim licima koja nameravaju da ih iskoriste u direktne marketnške svrhe, osim ukloliko nam niste dali dopuštenje za to. Mi možemo otkrivati prikupljene informacije o našim korisnicima, kao i informacije koje ne identifikuju pojedinca, bez ograničenja. Možemo otkriti lične podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:

Pored toga, možemo otkriti Vaše lične informacije:

Pristup i ispravljanje Vaših informacija

Od samog trenutka registracije na ovom sajtu dobijate mogućnost za naknadnu izmenu svojih ličnih podataka. Pošto pojedine lične podatke (ime i prezime, pol i datum rođenja) možete putem sajta izmeniti samo jednom, Vi imate prava da zatražite ažuriranje Vaših ličnih podataka koje mi posedujemo tako što ćete nas kontaktirati putem određene forme na ovom sajtu za to, gde će od Vas biti kasnije zahtevana slika lične karte kao dokaz. Ako ne želite da više posedujemo Vaše lične podatke, možete da se odjavite tako što ćete navesti svoj zahtev u formi za kontakt na ovom sajtu.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Izmene naše Politike zaštite privatnosti

Gournet tim zadržava pravo da vrši izmene ove Politike zaštite informacija, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo. Sve informacije o izmenama u našoj Politici zaštite privatnosti ćemo objaviti na ovoj stranici. Datum kada je Politika privatnosti poslednji put revidirana nalazi se na vrhu stranice.

Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentar u vezi sa ovom Politikom zaštite privatnosti ili da postavite pitanje u vezi svojih ličnih podataka, to možete učiniti putem forme za kontakt na ovom sajtu.